Jun 7

KLASYFIKACJA BETONU ZE WZGLĘDU NA GĘSTOŚĆ:

Opublikowano w OFERTA

klasyfikacja betonu (zgodnie z normą PN-EN 206-1:200)

Beton lekki (o gęstości w stanie suchym od 800 do 2000 kg/m3)
Beton tego rodzaju jest produkowany z zastosowaniem kruszywa lekkiego oraz betonów komórkowych, wytwarzanych z zastosowaniem środków pianotwórczych. Często spotykane są betony lekkie wytwarzane na bazie keramzytu.

Zastosowanie:

Betony lekkie są wykorzystywane do wykonania płyt ściennych stropowych oraz bloczków i prefabrykowanych elementów budowlanych np. nadproży.

Beton zwykły (o gęstości w stanie suchym od 2000 do 2600 kg/m3)

Beton zwykły produkowany jest z udziałem kruszyw naturalnych i łamanych, które niekiedy wzbogacane są kruszywami porowatymi, wzmacniającymi izolacyjność cieplną wykonywanych elementów.

Zastosowanie:

Beton zwykły stosowany jest do wykonywania różnego rodzaju elementów konstrukcyjnych, ścianek osłonowych, pustaków ściennych i stropowych.

Beton ciężki (o gęstości w stanie suchym większej niż niż 2600 kg/m3)

W jego produkcji stosuje się kruszywa z ciężkich minerałów lub rud żelaza. Ciężar objętościowy podwyższa się również poprzez stosowanie śrutu żeliwnego lub odpadowych elementów żeliwnych i stalowych.

Zastosowanie:

Betony ciężkie posiadają właściwości chroniące przed promieniowaniem jonizującym, dlatego są stosowane do budowania osłon w komorach rentgenowskich lub reaktorach jądrowych. Betony osłonowe należą do betonów wysokowartościowych (BWW).